Молитвы читаемые на кладбище

Православные молитвы, читаемые на радоницу дома и на кладбище — православные молитвы

молитвы читаемые на кладбище

Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́.

Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Источник: https://molitvennikk.ru/vechernie-molitvy/pravoslavnye-molitvy-chitaemye-na-radonitsu-doma-i-na-kladbishhe-pravoslavnye-molitvy-2.html

Православные молитвы, читаемые на Радоницу дома и на кладбище: раскрываем все нюансы

молитвы читаемые на кладбище

/ Молитвы /  

Радоница всегда проходит во второй вторник после Пасхи, т.е. в 2019 году главный родительский день состоится 7 мая. Верующие не всегда могут побывать в церкви, поэтому часто интересуются тем, какую молитву по усопшим можно провести на Радоницу дома. Примеры разных текстов приведены в статье.

Почему нужно молиться за усопшего

Часто люди задаются и вопросом о том, нужно ли молиться за усопших? Ведь их уже нет с нами, и есть ли им польза от нашего поминания? Ответ здесь однозначный – да, молиться, подавать милостыню, поминать близкого непременно нужно.

Может показаться, что мы делаем это как будто для себя – чтобы утешиться и отвлечься от грустных раздумий. Если в этом и есть доля правды, то пусть так.

Но и для души покойного наше поминовение имеет смысл. Дело в том, что это единственный канал, который связывает человека с миром потусторонним. Мы же, например, молимся Христу, которого физически нет на земле уже почти 2000 лет. Но твердо верим, что дух его жив – с ним мы и общаемся.

С умершими общаться напрямую нельзя, а вот произнести молитву за них можно практически в любой день и в любое время. Когда мы поминаем усопшего, это значит, что мы пытаемся помочь его душе. И, разумеется, основное внимание следует уделить именно духовному, что понятно даже на интуитивном уровне. Этому же учит и церковь.

: Православные материнские молитвы о сыне

Поминовение в церкви

Почему молитва в церкви – на Радоницу, во время любого другого большого праздника и даже в будний день — считается предпочтительней домашних молитв?

Прежде всего храм это дом Божий, «небо на земле», куда должен стремиться всякий верующий человек. Вы же не станете обходить стороной дом любящего друга, где вас ждут всегда, а по праздникам в особенности? Так и с храмом: чем чаще бывает в нём христианин, тем лучше для его души.

Совместные молитвы в храме имеют больший вес

Другая причина – настрой. Замечали, как порой путаются мысли во время попытки помолиться дома? В храме же, среди прихожан, занятых единым грандиозным делом, сосредоточиться много проще.

И наконец, сообща произнесённая в церкви молитва обретает особую силу, поскольку в ней наш слабый голос соединяется с голосами десятков (а порой и сотен) молящихся и подкрепляется самим Духом Святым.

Словом, даже если вы не самый примерный прихожанин, есть веские основания сделать усилие и поторопиться в родительский день к храму. Только не забудьте прежде:

 • выяснить какие молитвы читать на Радоницу;
 • прийти в церковь до службы, чтобы успеть подать записку с именами усопших, о душах которых хотите помолиться – позже священник прочитает их во время панихиды.

Особенно хорошо подать записку с именем дорого человека перед проскомидией, на которой происходит приготовление просфор и вина для таинства Евхрастии и совместное поминовение как живых, так и усопших. Ещё лучше принять после Литургии причастие, наделяющее молитву большей силой.

Подав записку, не забудьте и сами помолиться о ближнем

Какие молитвы читать на Радоницу?

Если у вас нет возможности посетить храм и побывать на кладбище, можно помолиться об упокоении почивших дома. Такая молитва за близких – долг всякого православного христианина. Приведем ее текст:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное».

Как правильно вести себя на кладбище на Радоницу

На кладбище на Радоницу не скорбят: с умершими принято разделять радость за Воскресение Иисуса Христа. Название праздника указывает на то, что в такой день нужно радоваться великому событию.

Радоница припадает на 9-й день после Пасхи. Прежде чем пойти на кладбище, нужно зайти в храм, помолиться, поставить свечку за упокой. На кладбище заходят через ворота, 3 раза крестясь. У могилы к усопшему нужно обращаться по имени, ни в коем случае не называть его покойником. В поминальный день усопшие встречают своих родственников у ворот на кладбище, при этом их энергия воссоединяется с энергией живых.

На могилах оставляют пасхальные куличи с крашеными яйцами, конфеты, печенье. Устраивать трапезу недопустимо, и уж тем более распивать спиртные напитки. Выходя из кладбища, также нужно 3 раза перекреститься. Приходить на могилы нельзя женщинам в деликатном положении. Поминальную трапезу устраивают дома в кругу родственников.

Говорят, если на Радоницу пошел дождь, значит, чья-то душа рыдает, потому как Господь не простил ей грехи. При выходе с кладбища нужно мысленно произнести:

— Нам пусть здоровится, а вам легко лежится.

— Вам Царства Божьего, а нам — к вам не спешить.

На Радоницу следует сделать несколько вещей:

 1. утром обязательно зайти в храм, чтобы попасть за заупокойную литургию;
 2. после кладбища дома накрыть поминальный стол, где вместе с семьей вспомнить самые радостные события из жизни, связанные с умершим родственником;
 3. раздать угощения детям и нищим, чтобы они помянули усопшего.

В этот поминальный день категорически нельзя:

 1. пить алкоголь у могилы;
 2. есть на кладбище;
 3. убираться – это нужно делать до Радоницы;
 4. оставлять какую-то пищу – только яйцо, кулич и сладости;
 5. работать, ругаться, скандалить, обсуждать кого-то;
 6. подавать поминальные записки с именами тех, которые ушли из жизни по собственной воли. Никогда в храмах не отпевали самоубийц, не служили панихиду по ним.

Правила поминания на Радоницу

Радоница обычно приходиться на девятый день после Пасхи — это следующий вторник после Пасхальной недели, на Фоминой неделе. Этот день обязательно нужно посвятить ушедшим родственникам, но сделать это правильно.

Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших

Что нельзя делать на Радоницу:

 • идти и кушать на кладбище;
 • оставлять водку или сигареты на могилах;
 • пить водку и другие алкогольные напитки на могилах;
 • оставлять пасхальную трапезу на могиле.

Эти все обряды являются пережитком язычества и насаждением советской власти.

Важно! Православные каноны запрещают совершать трапезу на могилах умерших, а также устраивать пьянки там же. Само название Радоницы происходит от слова радость, поэтому главной чертой этого дня должна быть радость оттого, что Иисус Христос воскрес!

Лучше всего начать праздник с посещений богослужения в храме. В этот день во всех храмах совершаются поминовение заупокой на литургии и панихиды, хотя канонам они и не предусмотрены.

Дело в том, что за пасхальные недели в церкви подаются множество записок с упоминанием умерших родных, чтобы их помянули в службе. Так как имен слишком много, совершается одно богослужение за всех упомянутых — в день Радоницы.

Поэтому следует обязательно подать записку с именами всех упокоившихся родственников и отстоять службу в храме.

Православные службы об усопших:

Обязательно следует подать милостыню нищим у храма или у ворот кладбища. Пасхальную трапезу, конфеты, сладости или мучные изделия лучше раздать нуждающимся — это лучшее дело, нежели оставлять их на могилах.

После можно посетить кладбище и привести в порядок молитвы усопших, а также провести какое-то время там в тишине, вспоминая родных и молясь за них Господу.

Какие молитвы читать дома на Радоницу

Вот несколько примеров того, как именно можно молиться.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Вот как молятся дети об усопших родителях: Молитва об усопших родителях

А так – родители о покойных детях: Молитва о почивших детях

Вот пример молитвы о тех, кто умер некрещеным (или отлученным от церкви).

Так молятся о погибших при исполнении воинского долга.

А вот молитва вдовца за супругу.

А так молится вдова о своем покойном муже.

О самоубийцах молятся так:

Помилуй, Господи, душу раба (рабы) Твоего (Твоей) /имя/, отшедшего в жизнь вечную в отступлении от святой Твоей Православной Церкви. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет Святая воля Твоя.

Конечно, человек может произносить и свои собственные слова. Нет никакого греха в том, что каждый будет молиться ровно так, как он чувствует. Не существует «неправильных» молитв – есть только искреннее сердце и наша совесть.

Молиться можно и нужно за всех людей. Христос неоднократно учил о том, что у Бога не бывает «лишних» людей – он прощал грехи всем нуждающимся, не разбирая лиц.

Однажды Спаситель сказал:

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно повесить иконы в квартире

«Приходящего ко мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

Домашняя молитва

Случается, что в день Радоницы, всегда выпадающей на вторник, человек не может побывать ни в храме, ни на кладбище. Если невольный «прогул» вызван объективными причинами: работой, болезнью или обязательствами, от выполнения которых не уклониться, страшного в этом нет.

Но чтобы торжественный праздник не прошёл мимо, выкроите несколько минут и прочитайте традиционную для Радоницы молитву по усопшим дома – на первый раз этого хватит.

Но не превращайте встречу родительского дня на дому в традицию, такая мера допустима лишь в исключительных случаях.

Нужно ли идти на Радуницу в церковь

Конечно, в такой день предпочтительно побывать в церкви. Можно прийти на вечернее богослужение накануне в понедельник, а можно отправиться в храм и с утра, т.е. непосредственно в родительский день.

Личное присутствие в собрании верующих помогает человеку настроиться и в каком-то смысле даже утешиться. Ведь все усопшие когда-то воскреснут, а значит, и скорбь по ним не вечна.

Однажды Христос личным примером доказал эту истину. Вот почему даже в день Радоницы мы можем почувствовать этот светлый, приятный отголосок праздника Пасхи.

И, конечно, нет ничего зазорного в том, что человек все-таки не смог по объективным причинам побывать в церкви. Да, лучше быть в собрании верующих, но жизнь порой сильно вмешивается и меняет наши планы.

Священнослужители говорят о том, что помолиться дома вполне допустимо – напоследок приведем официальный протоиерея Андрея Ефанова.

Тексты молитв

Молиться об усопших не возбраняется и своими словами: если речь идёт из глубины души и с искренним чувством, Богу она угодна. С другой стороны, написанные задолго до нас святыми деятелями Церкви поминальные молитвы на Радоницу, пожалуй, будут более уместны: они взвешены, выверены в каждом слове и успели верно послужить многим поколениям христиан.

Поэтому знание традиционных текстов, которыми долгие века просят Бога за своих любимых и друзей верующие, вам точно не помешает. Они могут быть общими, касающихся всех усопших, или предназначенными для поминовения одного конкретного человека. Ниже вы найдёте молитвы и для того, и для другого варианта.

Даже обычной молитвы из ежедневного утреннего правила может оказаться достаточно

Простые слова молитвы укрепляют души и успокаивают сердца

Молитвы могут быть общими и для особых случаев

Молитвы приносят пользу усопшим и успокоение молящимся

Испокон века в горе люди взывали к Богу

На всякий случай найдётся своя молитва

О том, что такое Радоница, какие подобает читать молитвы за усопших в родительский день и где их найти, а также о многом другом смотрите на видео от Павла Ильинского:

О Радонице, её молитвах и традициях

Напоследок заметим, что забота об ушедших не должна ограничиваться одним днём. Нельзя прочитать в Радоницу молитву о почивших родителях, супруге, родственнике, и посчитать долг перед ними выполненным. Христиане молятся об усопших ежедневно: во время утреннего правила – дома, на Вселенских панихидах – в церкви и когда пожелают – в душе.

Поделитесь в соц.сетях:

Источник: https://svjatyni.ru/molitvy/pravoslavnye-molitvy-chitaemye-na-radonicu-doma-i-na-kladbische.html

Молитва на Радоницу по усопшим — как молиться дома

молитвы читаемые на кладбище

Радоница всегда проходит во второй вторник после Пасхи, т.е. в 2019 году главный родительский день состоится 7 мая. Верующие не всегда могут побывать в церкви, поэтому часто интересуются тем, какую молитву по усопшим можно провести на Радоницу дома. Примеры разных текстов приведены в статье.

Молитва по усопшим в Радоницу на кладбище

Часто мы задаемся вопросом — а какие молитвы следует читать в Радоницу на кладбище? Представители православной церкви учат, что в этот день следует христианину читать литию (можно сделать это и на кладбище, и дома):

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.

Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.

Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.

Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохраните тя во всех путех твоих.

На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,

Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.

Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

В период от Пасхи до Троицы вместо молитвы «Царю Небесный» следует читать тропарь Пасхи ( «Христос воскресе из мертвых»). Если же вы хотите дополнительно прочитать еще какие-то молитвы, то, конечно, можете это сделать.

Короткая молитва об усопшем на кладбище — МолитваDAY

Согласно православию, умершие люди не исчезают навечно, а засыпают до будущего воскресения.

Поэтому христиане очень бережно относятся к кладбищам, считая их священными местами, находящимися под защитой Бога. Их принято регулярно посещать, наводя там порядок и читая на могиле Священное Писание.

Молитва на кладбище – это лучшая поддержка для усопших, ведь с ее помощью отмаливаются грехи, очищается душа.

Когда принято посещать кладбища?

Кладбище – это особенное место для каждого человека, которое он обязан посещать как можно чаще. Это необходимо не только для наведения порядка, но и чтения молитв для облегчения их загробной жизни. С этой целью посещать кладбище рекомендуется в такие дни:

 • На третьи, девятые и сороковые сутки после смерти, так как именно эти даты считаются одними из самых трудных для души усопшего. Согласно верованиям, именно в эти дни душа предстает перед Богом, а произносимая молитва помогает очистить ее от грехов.
 • Ежегодно в день смерти человека, так как именно эта дата знаменует перерождение души. Кстати, не рекомендуется посещать могилку в день рождения усопшего, так как эта дата уже не важна для бессмертного духа.
 • Понедельник и вторник той недели, которая идет за Пасхальной.
 • Вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.
 • Мясопустную субботу, которая бывает за 14 дней до Великого поста. В этот день принято молиться за всех православных, принявших смерть неестественным путем (на войне, во время стихийных бедствий, крушений).
 • Субботу перед Троицей – лучшее время для поминовения благочестивых православных.
 • Дмитровскую субботу, приходящуюся на первые выходные ноября.

Посещать кладбища можно и в другие дни, за исключением:

 • На Пасху, Благовещенье и Рождество Христово – это светлые праздники, в которые нужно радоваться, а не скорбеть.
 • Троицу, так как этот день рекомендуется проводить в церкви.

Если планируется посещение погоста, то делать это нужно в первой половине дня, до заката солнца. Не стоит навещать могилки беременным, а также женщинам во время критических дней. Однако церковь этому не препятствует и если возникло сильное желание навестить усопших родных, то сделать это можно в любой день.

Какие молитвы можно читать?

Церковная молитва об усопшем на кладбище – это благодать, которая улучшает положение души и дарит ощущение спокойствия живым. Читать ее можно самостоятельно, в кругу семьи или близких людей, вместе с приглашенным священнослужителем. На кладбище разрешается читать такие Священные тексты:

 • Святый Боже;
 • 90 Псалом;
 • Отче Наш;
 • Кондак и глас 8;
 • Царю Небесный;
 • Заупокойные тропари.

Если же нет времени читать долгие тексты или же это не входит в обычаи семьи, то можно произносить краткую молитву: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имярек) и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

При желании на могилу можно пригласить священнослужителя для свершения литии – краткого усиленного моления. Чаще всего это делается на годовщину смерти или в родительские поминальные субботы.

Как правильно вести себя на кладбище?

Чтение Священных Писаний на могиле – это обязанность каждого человека, так как именно это действие является лучшим поминовением усопших. Но решив отправиться на погост, следует не забывать основные правила его посещения:

 • Следует надевать одежду неброских пастельных тонов, белого или черного цвета. Важно полностью закрыть ноги, поэтому открытую обувь, шорты, короткие юбки нужно исключить. Предпочтительно покрыть голову платком или любым другим головным убором.
 • Не стоит слишком бурно выражать свои эмоции, громко плакать, смеяться, ругаться.
 • Нельзя мусорить, плевать, справлять нужду в неустановленных местах.
 • На могилы нельзя наступать, а также перепрыгивать через них.
 • Если что-то случайно упало на землю, то подбирать это не стоит. Если предмет ценный, то вместо него нужно положить менее значимую вещь, например, конфету, монетку, цветы.
 • Запрещается распивать спиртные напитки, а также оставлять их на могиле или выливать на надгробие. Такие действия считаются осквернением памяти усопшего!
 • Не стоит оставлять на надгробии еду, лучше раздать ее нуждающимся, прося поминать усопшего.

На могиле православного обязательно должен быть крест, символизирующий его веру в вечную жизнь. Он должен располагаться у ног покойного, а на его поверхности нельзя размещать изображения или фотографии умершего.

Источник: https://molitvaday.ru/korotkaya-molitva-ob-usopshem-na-kladbishhe.html

Лития, совершаемая мирянином дома и на кладбище

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Икона всевидящее око в чем помогает куда вешать

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Поминальная молитва читаемая на кладбище — Моя молитва

Молитва на кладбище – это обязательная часть похоронной процессии согласно канонам православной церкви. Верующие люди верят, что после смерти человек не уходит в вечность. Родственники усопшего читают священные тексты, обращаясь к Господу, чтобы тот простил раба своего за совершенные грехи при жизни.

Когда на кладбище читают молитву

Семья умершего занимается облагораживанием могилы, организацией похорон и других процедур, чтобы выразить скорбь, почтить память покойного. Спустя год после кончины человека, близкие устанавливают памятник.

На протяжении 40 дней принято читать молитву за упокоение души. Родственники находят утешение во время посещения кладбища, разговаривая с почившим.

Истинные христиане чтут православные традиции и живут по правилам, выполняя волю Бога.

Верующие люди регулярно ходят в церковь на службу в дни поминовения умерших.

Молитва у могилы усопшего читается в определенные дни.

 • во время похорон на кладбище;
 • на 3, 9 и 40 день после кончины;
 • молитвы на годовщину смерти;
 • в Родительскую поминальную субботу;
 • в понедельник и вторник после Пасхи.

На могилу приглашают священника для совершения литии, панихиды и других обрядов. Батюшка знает все молитвы, которые необходимо читать возле могилы умершего человека на кладбище. Близкие приглашают его в день похорон, на сороковины, на годовщину, в Родительские поминальные субботы и другие даты во время поста.

Какие молитвы необходимо читать у могилы усопшего

Верующие миряне справляются со скорбью и печалью разлуки с помощью обращения к Господу. Горе тяжело переживают родители, потерявшие детей.

Чтобы найти утешение, представители церкви советуют прибегнуть к помощи Господа, обращаясь к нему. Произнесение священных слов дает возможность душе ребенка обрести покой и царствие Господне.

Необходимые молитвы при посещении кладбища для скорбящих членов семьи:

 1. Отче наш.
 2. 90-й псалом.
 3. Кондак и глас 8.
 4. Святый Боже.
 5. Заупокойные тропари.

Не зная текста нужной молитвы, прочтите Отче наш или слова за упокой души почившего раба Божьего, чтобы Господь простил вольные и невольные согрешения покойного. После кончины человека произнесение специальных текстов на кладбище или дома является единственной возможностью помочь усопшему на небесах.

При захоронении

Согласно традициям и правилам православной церкви, служители провожают покойного в последний путь на кладбище. Произнесение определенных молитв наставляет уходящую душу на истинный путь. В момент отхода батюшка совершает канон на исход. Покинув тело, дух встречается с Ангелом Хранителем и бесами, которые пугают сущность, переманивая на свою сторону.

Отходную молитву произносит священник и родня усопшего.

Процесс отпевания продолжается во время обмывания тела, при прощании с почившим дома, на кладбище. Православные христиане хоронят усопших в земле. Считается, что человек взят из глины и должен туда вернуться после смерти.

Прочтенный текст молитвы – благодать для души покойного. Близкие люди и друзья не могут самостоятельно прочесть слова из-за тяжелого удара судьбы. Для проведения необходимых обрядов родственники вызывают батюшку для совершения литии.

Священнослужители читают 90-й псалом, Кондак и глас 8.

На кладбище члены семьи произносят молитвы, помогая душе найти успокоение. В течение 40 дней после смерти дух проходит мытарства перед определением места в загробном мире. После захоронения запрещено распивать спиртные напитки. Действие является оскорбляющим жестом.

При посещении

Нуждаетесь в совете специалиста?Получите консультацию эксперта онлайн.
Задайте свой вопрос прямо сейчас!

Родственники занимаются обустройством места захоронения на кладбище, регулярно убирают земельный участок, обращаются к Господу с молитвами об упокоении души усопшего. Могила – символ будущего воскресенья.

Родители, потерявшие ребенка, пытаются выразить свое чувство утраты разными способами. Они приносят любимые игрушки малыша, сладости. Прочтение священных слов помогает новопреставленным рабам Божьим обрести Царствие Небесное.

Для взрослых людей, покоящихся на кладбище, родные просят Всевышнего об отпущении вольных и невольных согрешений. Для детей просят Господа даровать покой в Царствие Небесном.

 Молитва на могиле православного человека является единственной помощью со стороны живых членов семьи.

При посещении погоста священники советуют прочесть Отче наш, акафист об упокоении или Святый Боже.

Тексты могут произноситься батюшкой, близкими усопшего. Слова читаются дома, в церкви или на кладбище.

Воспоминания живых людей и их обращение ко Всемогущему за упокой души умершего через молитвы могут звучать в любой день. Важными датами считаются дни поминовения – 3, 9 и 40-й день после смерти.

Родственники организовывают трапезу, заказывают в храме панихиду или сорокоуст, ставят свечи.

На праздники

Читают молитвы в поминальные дни и значимые даты дома или на кладбище. Важным периодом считаются 40 дней после смерти. По истечении срока близкие не перестают обращаться к Господу. Дети могут почтить память умерших родителей в Покровскую поминальную субботу. Принято заказывать службу в день Радоницы.

Произносить молитвы за упокой души в церковные праздники, включая Светлое Воскресенье, Троицу, запрещено. Не стоит смешивать радость от воскрешения Христа со скорбью людей. В поминальный день родня посещает кладбище и могилу покойного.

Семья вспоминает положительные моменты из жизни почившего, молится за спасение его духа. Для совершения специальных обрядов приглашается священник. В годовщину смерти или в день Родительской субботы во время Великого поста читается Чин литии, слова которого можно произносить дома или на кладбище.

Близкие произносят текст молитвы Царствие небесное, Тропарь Пасхи, 90-й псалом.

В Радоницу принято ходить в храм и заказывать службу.

Если родственникам не удалось побывать в этот день на могиле, они могут прийти в церковь и обратиться к Богу с просьбой упокоения души умершего через молитву.

Перед уборкой на кладбище нужно зажечь свечу и прочесть священный текст. После совершения обряда можно приступать к выполнению процедуры. Церковь не рекомендует поминать покойного распитием алкоголя или поеданием пищи на могиле. Представители церкви советуют вспомнить положительные моменты из жизни почившего во время специальной трапезы.

Правила прочтения молитв на кладбище

Мертвецы не нуждаются в золоте, шикарном гробе или роскошном памятнике на кладбище. Единственной помощью со стороны живых членов семьи является постоянное обращение к Всевышнему с просьбой отпустить все грехи, совершенные почившим при жизни. Прочтение молитв – священный долг православного христианина. Общие рекомендации по проведению обряда:

 1. Придя на кладбище, зажгите свечу.
 2. Прочтите молитву об упокоении души усопшего.
 3. Вспомните добрые деяния покойного.
 4. Не употребляйте пищу, не распивайте спиртные напитки на кладбище.
 5. Не оставляйте на надгробии конфеты или печенье. Раздайте еду нуждающимся, друзьям, соседям с просьбой помянуть умершего.

Перед посещением кладбища сходите в храм, поставьте свечку за упокой и закажите молитвы и службу. Можно написать имена мертвых на листочке с надписью «за упокой». В этот день близким рекомендуется исповедаться и причаститься. Выполнение ритуала усиливает обращение к Господу.

Потеря родного человека – тяжелый удар судьбы. Считается, что пролитые слезы топят душу в ином мире. Единственной помощью является прочтение молитв за упокой. Произносить тексты Священного Писания можно дома или на кладбище в день Родительской субботы, годовщины смерти и других важных дат.

Статья проверена редакцией сайта

Источник: https://moymolitva.ru/pominalnaya-molitva-chitaemaya-na-kladbishhe.html

Церковные молитвы которые нужно читать на кладбище

Посещать кладбище и могилы своих усопших родных необходимо. Прежде всего, придя на могилу родственника, нужно навести там порядок — убрать мусор, траву, старые венки, протереть памятник или могильный крест. Необходимо содержать могилу в чистоте и порядке, но это не является самым важным.

Самое главное это христианские молитвы, — сначала в храме, а затем самостоятельные молитвы на кладбище. Не нужно вести выдуманный диалог с умершим, мы все равно ничего не услышим, единственная возможность беседы с усопшим, — поминальная молитва.

Если же человеку кажется, что он и без молитвы слышит своего родственника – значит, разговор на могиле происходит неизвестно с кем, и  человек просто попадает в демонический плен, ему начинает казаться, что голос он слышит и дома, и на улице.

Православный молитвы читаемые на кладбище

Церковная молитва на кладбище у могилы родственника, это благодать для усопшего. Можно пригласить на могилу священника, чтобы он совершил литию, то есть усиленное моление. Если такой возможности нет, мирянин может и сам совершить более краткий вариант литии. В таком случае читаются молитвы «Святый Боже», 90 псалом, «Отче Наш», кондак, глас 8, «Царю Небесный».

Если вы собираетесь установить на могиле крест, не вешайте на нем фотографию умершего, иначе получится, что при панихиде священник и все остальные будут молиться на фото родственника. На надгробном кресте можно расположить иконку Спасителя. Излишне говорить, что на кладбище не стоит распивать и оставлять для усопшего спиртные напитки.

Такое поведение терзает умершую душу.

Православные молитвы которые нужно читать на кладбище

Безгранично горе родителей потерявших ребенка, скорбящие люди механически ездят на детскую могилу каждый день. Заваливают ее игрушками и фотографиями, совершенно забывая совершить поминальную молитву на кладбище. Возникает зависимость от горя, таким людям становиться не нужно ничего вокруг, они хотят видеть только своего умершего ребенка.

Скорбь разлуки может быть утолена лишь молитвой. Безутешным родителям стоит позаботиться о своей душе, ведь душа их ребенка уже избавлена от страданий.  Вместо  игрушек, лучше принести иконку, пригласить священника и помолиться. Следует помнить, что младенцами именуют всех детей до семи лет.

В православных молитвах на кладбище об усопших младенцах  просят  не о прощении грехов, дети безгрешны, а о даровании им Царствия Небесного.

90% проблем человека происходит из-за отсутствия удачи, и как следствие денег и счастья. Чтобы отменить посыл о бедности, нужен сильный энергетический заряд.

Денежный Ритуал позволит найти постоянный источник дохода исполнить мечту, для этого нужно взять Читать далее

Текст православной молитвы об усопших читаемой на кладбище – Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, ймене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Смотреть на видео про православные молитвы которые нужно читать на кладбище

Источник: https://www.sudba.info/cerkovnye-molitvy-kotorye-nuzhno-chitat-na-kladbishhe/

Как молиться об усопшем на кладбище — Поминальная Трапеза

Наших умерших мы называем усопшими и верим, что они не погибли и не обратились в небытие, но некогда восстанут из гробов в жизнь вечную. Они лежат в земле, потому что то, что взято из земли, в землю же и возвращается.

Помня об этом, мы должны относиться к местам их упокоения бережно.

60-м правилом Карфагенского собора на кладбищах запрещается производить пиршества и пьянство, и потому нельзя оскорблять память почившего распитием спиртных напитков, лить водку на могилу. Лучше затеплить свечку, прибрать могилу, посадить цветы. При желании можно позвать священника, чтобы он отслужил панихиду, или же самому прочесть литию, чин которой может совершать и мирянин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва николаю чудотворцу от порчи

Чин литии, совершаемой мирянином
дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.

Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Почему надо подавать милостыню за усопших

Милостыня, по словам праведного Товита, «избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму» (Тов. 4, 10).

Еще в ветхозаветные времена творили милостыню в память усопших, но только с некоторыми ограничениями. «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, — наставляет сына праведный Товит, — но не давай грешникам» (Тов. 4, 17).

Всеобъемлющая христианская любовь уничтожает эти рамки. Преподобный Феодор Студит советует творить милостыню и за еретиков, а преподобные Оптинские старцы заповедуют то же делать и за самоубийц.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о пользе поминовения милостыней:

«Есть, есть, братие, средства облегчить мучения души грешника, если захотим. Если мы будем творить частые молитвы о нем, если будем раздавать милостыню, то хотя бы он и не был достоин милостей Божиих, но нами Бог умолен будет. Если Он ради Павла других спас, если ради других пощадил многих, как же ради нас Он не сделает того же? От имений его, от собственных стяжаний, откуда восхощь, помоги. Чем большим грехам повинен брат твой, тем больше требует милостыни за себя».

Милостыня может быть разнообразной— и деньгами, и едой, и в том, что вы раздадите неимущим одежду усопшего.

Усердная помощь ближним, окружающим тебя людям также умилостивляет Господа нашего Иисуса Христа и вменяется Им как милостыня за усопшего.

Источник: https://www.pomin-trapeza.ru/history/molitva_kladbishe

Молитвы на кладбище, как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́.

Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́.

Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Заупокойная лития

Наиболее часто заупокойная лития совершается мирянином дома,на кладбище и по возвращении домой после захоронения.Заупокойная лития является очень важной частью православнойслужбы. В переводе с греческого она означает усердное моление за усопшего, таккак само слово лития – усердное моление.
По церковным канонам лития совершаетсятолько вне храма.

Бывают разных видов, как по содержанию, так и по чину. Но уних всегда есть одно общее схождение — это молитва вне храма.

Чин литии, в том числе и заупокойной, для мирян обычносовершается в праздничные субботние дни или во время какого-нибудь массовогонесчастья или нашествия (например, чумы, холеры).

Тогда батюшка поет усердноемолитвенное обращение к Господу среди народа в центре города.

Заупокойная лития – этот чин установлен специально длямоления по усопшим, которое совершается при выносе гроба из дома, а такженепосредственно в любом другом месте и любое время по желанию родственников.

Заупокойная лития на кладбище

Кладбища по канонам православной церкви являются святейшимиместами. На них покоятся тела усопших до будущего воскресения. Придя накладбище, обязательно нужно зажечь свечу и совершить литийное молитвословие.Для совершения чина усиленного моления желательно пригласить священника. Тем неменее, краткий чин мирянин может провести и сам. Как это сделать? Длязаупокойной литии, совершаемой мирянином на кладбище, необходимо:

 • Прочитать акафист о упокоении умерших;
 • Помолчать, вспомнить хорошее о покойном;
 • Прочитать чин заупокойной литии для кладбища

Чин заупокойной литии, совершаемой мирянином дома и накладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и всяисполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очистины от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во векивеков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, именеТвоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во векивеков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, даприидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб нашнасущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляемдолжником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во векивеков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.(Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богунашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя,и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страханощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и бесаполуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же неприближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты,Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не приидет к тебезло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе,сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о каменьногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мяупова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его;с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, иявлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во векивеков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе,упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются,упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам идушу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, молиспастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели водворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная иневольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже нестьболезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека,земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецыпойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу,Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим иславнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущуюБогородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во векивеков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшемурабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память. (Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Заупокойная лития на русском языке

Молитвы о прощении грехов

Поминовениеусопших

Источник: http://www.molitvy-bogu.ru/2016/11/zaupokojnaya-litiya.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Пророчество
Козерог гороскоп июнь

Закрыть